Torsboda Industrisite

Området är utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde för industri och näringsliv. Torsboda Industrisite är en satsning för att utveckla en större industrisajt för i första hand en större etablering. Området omfattar upp till 150ha (78ha + 72ha). Torsboda Industrisites läge är unikt ur ett logistikperspektiv med E4 i direkt anslutning, järnväg i direkt anslutning och med närhet till djuphamn, industrispår samt flygplats. Siten har god tillgång till grön energi och möjlighet till mycket god tillgång av råvatten. Siten är eftertraktad och det kommer löpande in förfrågningar från internationella företag. Projektet förbereder området samt analysera vilket typ av etablering som ger mest medborgarnytta. Tidsplanen för projektet är tajt och planen är att redan under 2022 kunna påbörja markarbeten. Torsboda Industrisite ligger endast 15min från centrala Sundsvall, 20min från centrala Härnösand, 10min från Timrå centrum och 7min från Sundsvall/Timrå Flygplats.

Torsboda