Välkommen till Timrå Industrivatten AB

Timrå Industrivatten AB utvecklar och hanterar leverans av industrivatten till Söråkers industriområde och industriparken i Torsboda.

Timrå Industrivatten AB är dotterbolag till Timrå Invest AB. Timrå Industrivatten AB levererar vatten för industriändamål till befintliga och nya kunder vid Söråker Industriområde, Torsboda industriområde och Torsboda Industrial Park.

Vattnet pumpas från ett industrivattenverk vid Norrån i Söråker. Det ska byggas om eftersom pumpar och annan utrustning i industrivattenverket är tillräcklig för dagens leveranser till befintliga företag men en modifiering krävs för leveranser till företag på Torsboda Industrial Park. Ombyggnaden gör att kapaciteten går från ungefär 100 kubikmeter vatten per timme till upp emot 500 kubikmeter. Den totala volym som kan pumpas upp från Norrån regleras i en vattendom som ger möjlighet till 1 080 kubikmeter per timme.

Pumpstation vid Norrån