Om Timrå Invest

Timrå Invest AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som arbetar för att skapa tillväxt i Timrå kommun. Bolaget äger, förvaltar samt utvecklar mark och fastigheter i Timrå kommun.

Bolaget registrerades 1 mars 1991 och ägdes då av Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner. År 2005 övertog Timrå kommun alla aktier i bolaget och ägs idag till 100% av Timrå Kommun.

Uppdraget är medborgarnytta, tillväxt, stärkt näringsliv och ökad attraktionskraft.

Detta gör vi genom att utveckla mark och fastigheter för näringslivets behov, genom att utveckla mark för bostäder och genom att verka för utveckling av infrastruktur till stöd för detta. Timrå Invest AB är värd för Presentkort Timrå och arbetar aktivt för att sprida den goda bilden av vår fantastiska kommun.

Styrning/ledning

Stefan Dalin (ordf), Mari Eliasson (ledamot), Robert Thunfors (ledamot)

Ägarrepresentant: Lars-Erik Byström, ersättare Roger Öberg

VD - Christian Söderberg