Om Timrå Invest

Timrå Invest AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som arbetar för att skapa tillväxt i Timrå kommun. Bolaget äger, förvaltar samt utvecklar mark och fastigheter i Timrå kommun.

Bolagets verksamhet har sitt ursprung i Midlanda Centrum AB som registrerades 1 mars 1991 och då ägdes av Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner. År 2005 övertog Timrå kommun alla aktier i bolaget. Under sommaren 2022 beslutade fullmäktige i Timrå och Sundsvall att dela bolagets verksamhet i två bolag, där Sundsvalls kommun kliver in som delägare i Torsboda Industrial Park AB, och där ett nytt bolag bildas som genom en inkråmsöverlåtelse tar över Timrå Invest ABs verksamhet och namn. Timrå Invest AB ägs idag till 100% av Timrå Kommun.

Uppdraget är medborgarnytta, tillväxt, stärkt näringsliv och ökad attraktionskraft.

Detta gör vi genom att utveckla mark och fastigheter för näringslivets behov, genom att utveckla mark för bostäder och genom att verka för utveckling av infrastruktur till stöd för detta. Timrå Invest AB är värd för Presentkort Timrå och arbetar aktivt för att sprida den goda bilden av vår fantastiska kommun.