Styrning/Ledning

Styrelse

Stefan Dalin, ordförande (S) stefan.dalin@timra.se

Mari Eliasson, ledamot (S) mari.eliasson@timra.se

Robert Thunfors, (T) robert.thunfors@timrapartiet.se

Tillsyn

Ägarrepresentant: Lars-Erik Byström (S) , ersättare Roger Öberg (S)

Revisor, Therese Malmgren, KPMG AB

Lekmannarevisor, Tord Norberg

Ledning

VD - Christian Söderberg christian.soderberg@timrainvest.se