Styrning/Ledning

Styrelse:
Stefan Dalin, ordförande
Mari Eliasson
Robert Thunfors
Bernst Wallström
Markus Sjöström
Tony Andersson, ersättare
Lars-Erik Nordin, ersättare

Ägarrepresentant:
Lars-Erik Byström, ersättare Roger Öberg

Revisor:
Therese Malmgren, KPMG

Lekmannarevisor:
Tord Norberg
Inger Nyhman, ersättare

VD:
Christian Söderberg
christian.soderberg@timrainvest.se

Bolagshandlingar
Vd-instruktionPDF
Styrelsens arbetsordningPDF
Styrelsens årshjul 2023PDF
Affärsplan och budget 2024 - 2027PDF

Årsredovisning 2022PDF
Årsredovisning 2023PDF

Styrelsen Timrå Invest AB

Lars-Erik Nordin (ersättare), Marcus Sjöström, Mari Eliasson, Stefan Dalin (ordförande), Bernt Wallström. På bilden saknas Robert Thunfors och Tony Andersson (ersättare).