Styrning/Ledning

Styrelse
Stefan Dalin, ordförande (S) stefan.dalin@timra.se
Mari Eliasson, vice ordförande (S) mari.eliasson@timra.se
Robert Thunfors, ledamot (T) robert.thunfors@timrapartiet.se
Markus Sjöström, ledamot (M)
Bernt Wallström, ledamot (SD)
Tony Andersson, ersättare (M)
Karl-Erik Svedin, ersättare (C)

Tillsyn
Ägarrepresentant: Lars-Erik Byström (S) , ersättare Roger Öberg (S)
Revisor: Therese Malmgren, KPMG AB
Lekmannarevisor: Tord Norberg, ersättare Inger Nyhman (S)

Ledning
VD: Christian Söderberg christian.soderberg@timrainvest.se
Ekonomi & Administration: Linda Thuresson
Fastighet & Projekt: Emil Leander

Bolagshandlingar
Vd-instruktionPDF
Styrelsens arbetsordningPDF
Styrelsens årshjul 2023PDF