Pågående utvecklingsprojekt

Timrå Invest driver flera pågående utvecklingsprojekt. De handlar om att utveckla industrimark, skapa förutsättningar för större energiintensiva etableringar och stärka besöksnäring samt utveckla rekreationsmöjligheterna för medborgare och besökare i Timrå.

Har du frågor om projekten eller är intresserad av att etablera/utveckla verksamhet i dessa områden är du välkommen att kontakta oss.

Utvecklingsskiss med visionsbilder för Midlanda verksamhetsområde, Grönudden - Flottarmässen och Y:et-området.PDF


Illustration Y:et och området kring Sundsvall Timrå Airport

Bild: Sweco