Midlanda

Timrå Invest arbetar med att utveckla Midlanda verksamhetsområde. Midlanda ligger centralt i Sundsvallsregionen i direkt anslutning till Sundsvall Timrå Airport och har E4 inom några hundra meter.

För delar av området pågår detaljplanarbete och för andra ska det startas. På området finns också färdig och hårdgjord byggklar mark och flera aktörer är verksamma på Midlanda.

På Midlanda ser vi tre områden med olika utvecklingsinriktning:

Midlanda Affärspark - kontor, konferens och boende

Midlanda Industriområde - industrier och logistikverksamheter

Midlanda Servicearena - trafikservice, närservice och restauranger

Fem minuter från Midlanda ligger Torsboda Industrial Park där det finns plats för stora industrisatsningar inom grön industri. Batteridelstillverkaren PTL etablerar en fabrik med 1900 arbetstillfällen. PTL har sitt projektkontor på Midlanda Affärspark.

Sundsvall Timrå Airport är regionens största flygplats. Där finns gymnasium för flygplatstekniker och ett nationellt utbildningscenter för flygplatspersonal.

Midlanda ligger sex kilometer norr om Timrå centrum. Söråker, Sörberge, Ljustorp och Bergeforsen är andra befolkningscentran i Timrå kommun. Inom en halvtimme når du städerna Sundsvall och Härnösand.

Visionsskiss över området kring Sundsvall Timrå Airport

Visionsbild