Välkommen till Timrå Invest

Timrå Invest AB ägs av Timrå kommun och är ett fastighetsutvecklingsbolag som arbetar för att skapa tillväxt i kommunen. Bolaget äger, förvaltar samt utvecklar mark och fastigheter i Timrå kommun.

Uppdraget är medborgarnytta, tillväxt, stärkt näringsliv och ökad attraktionskraft.