Välkommen till Timrå Invest

Timrå Invest AB ägs av Timrå kommun och är ett fastighetsutvecklingsbolag som arbetar för att skapa tillväxt i kommunen. Bolaget äger, förvaltar samt utvecklar mark och fastigheter i Timrå kommun.

År 2022 genomfördes en inkråmsäffar och med detta har bolaget ett nytt organisationsnummer 559373-9526. Siten i Torsboda utvecklas och förvaltas nu av Torsboda Industrial Park ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  • Nytt kommunalt bolag för industrivatten

    Timrå Industrivatten AB blir namnet på det dotterbolag till Timrå Invest AB som ska utveckla och hantera leverans av industrivatten till Söråkers industriområde och industriparken i Torsboda. Kommunfu...

  • Planer sätts i verket

    Satsningar för friluftsliv, turism, industrier och affärsverksamheter samsas alla i den affärsplan som Timrå Invests styrelse nyligen klubbat igenom. Visionsbilder finns framtagna och nu startar arbet...

  • Nu pågår samråd för en energiintensiv etablering i Torsboda

    Från och med den 1 december 2021 fram till den 14 januari 2022 pågår samråd för detaljplan Torsboda 1:2 m.fl med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med detaljplanen är att pröva möjl...