Y:et området

Y:et-området är ett välbesökt rekreationsområde direkt vid E4 där Bengt Lindströms magnifika Y står. Y:et väger 700 ton, är 30,5m högt och inrymmer café och turistinformation. På det välbesökta området finns förutom servicehus en lekplats och ställplatser. Den välbesökta trollstigen för barnfamiljer och flera vandringsleder tar sin utgångspunkt här. Y:et är navet för besöksnäringen i regionen och utgångspunkt för Sinnenas Vägar sinnenasvagar.selänk till annan webbplats.
I området förbereds för att utveckla besöksnäring och göra området ännu mer tillgängligt. Läget är strategiskt intressant direkt vid E4 och vid infarten till Sundsvall/Timrå Flygplats. Planbesked är beviljat för området av Timrå kommun och Timrå Invest AB arbetar för att färdigställa förslag på detaljplan.

Grönudden E4