Viktig fakturainformation

Ändrad fakturahantering från 1 december 2021

Vi byter system och ändrar våra rutiner per 1 december 2021. Alla fakturor efter detta datum ska skickas i första hand via EDI enligt följande;

Timrå Invest AB
GLNnr 7340109102919.
VAN-Operatör Tieto Sverige

Eller PEPPOLid
0007:5564155231

I andra hand via e-post till adressen faktura@timrabo.se (som sköter om scanningen av fakturor). Faktura ska skickas som pdf-bilaga och en pdf per faktura och mail. Vi kommer inte att läsa mailen utan dessa hanteras automatiskt.

Frågor ang detta eller andra ekonomifrågor skickar ni till ekonomi@timrainvest.se. Fakturor som skickas utan att följa dess regler eller i felaktiga format kommer att returneras.

Alla fakturor ska vara ställda till Timrå Invest AB, samt i förekommande fall även med projekt enligt följande (gärna i fakturahuvudet).

  • Er referens förnamn efternamn
  • Ert projektnummer

Har ni några frågor med anledning av ovan, går det bra att maila eller ringa till oss.

Kontakt

Cornelia Ericsson, administration/ekonomi:
Telefon: 070-255 35 45
E-post: cornelia.ericsson@timra.se